Baked Thailand

Baked Brand คุกกี้กัญชา logo

What are the benefits and harms of cannabis?

กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์และกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การพูดถึงกัญชาแยกแยะออกเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกกัญชาที่มีประโยชน์ และประเด็นที่สองกัญชาที่ให้โทษ โดยแยกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ  คือกลุ่มแรกที่เห็นว่ากัญชามีสรรพคุณทางการแพทย์และสามารถช่วยบรรเทาอาการของบางโรคได้ ในขณะที่อีกกลุ่มเชื่อว่าการใช้กัญชาอาจเสี่ยงต่อการเสพติดและมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพและสังคม โดยในบทความนี้ เราจะสำรวจกัญชามีประโยชน์และโทษอย่างไร โดยส่วนใหญ่จะอ้างอิงถึงข้อมูลทางการวิจัยและความเชื่อของสาธารณชนในขณะนี้ 

ลดอาการปวด 

กัญชามีสารสำคัญที่ชื่อว่ากานาบินอยด์ (cannabinoids) ซึ่งมีฤทธิ์ที่ช่วยลดอาการปวดได้ ซึ่งในบางรายงานการวิจัยเรียกได้ว่ากัญชามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดเช่นปวดเมื่อยล้าหลังการทำกิจกรรมหรือเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังพบว่ากัญชาสามารถลดอาการปวดเนื่องจากโรคเรื้อรังได้อีกด้วย เช่น ปวดกล้ามเนื้อเสื่อม ปวดเมื่อยอักเสบ (fibromyalgia) และปวดเมื่อยเนื้อเพลียจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 (COVID-19) อย่างไรก็ตามความเป็นจริงยังไม่ได้รับการยอมรับในทางการแพทย์ทั่วไป  

ช่วยในการควบคุมอาการแพ้ 

สารกานาบินอยด์ในกัญชาเป็นสารที่มีความสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งเกิดจากการกระตุ้นส่วนประสาทของระบบการทำงานของสมอง การใช้กัญชาบางส่วนอาจช่วยลดอาการแพ้ เช่น อาการแพ้ท้อง อาการแพ้ผิวหนัง เป็นต้น แต่ในการใช้กัญชาในเชิงการแพทย์ ยังคงต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ 

ลดอาการลมชัก 

กัญชาเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการช่วยลดอาการลมชัก โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคลมชักที่ยากจะควบคุมหรือตอบสนองกับยาต้านการชักอื่นๆ แต่การใช้กัญชาในเชิงการแพทย์สำหรับลมชักยังต้องใช้ในกรณีที่มีคำสั่งจากแพทย์และต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการใช้กัญชาสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ ได้ เช่น ความง่วง ปัญหาทางจิตเวช เป็นต้น  

ช่วยในการรักษาโรคมะเร็ง  

ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โดยตรง อย่างไรก็ตามการวิจัยในสังคมทางการแพทย์และการใช้กัญชาในเชิงการแพทย์กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งบางรายงานวิจัยได้พบว่าสารกัญชาสามารถชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ แต่ยังต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแน่นอนและการยอมรับจากทางวิชาการ 

กัญชาที่ใช้อย่างไม่ถูกต้องมีโทษอย่างไร 

การเสพติด 

สารสำคัญในกัญชาที่ทำให้เกิดความเสพติดคือสารกัญชาโทแทสสิน (THC) ที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางของสมอง การใช้กัญชาในปริมาณที่มากหรือเพิ่มขึ้นอาจทำให้ผู้ใช้รับรู้สารพิษหรือมีอาการทางจิตเวช เช่น ความวิตกกังวล การคิดที่ผิดปกติ หรือการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การใช้กัญชาในระยะยาวอาจเสี่ยงต่อการพังผืดของสมองและส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางสมองอื่นๆ  

การกระทบต่อการเรียนรู้ 

การใช้กัญชาในปริมาณที่มากหรือเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และความจำ เซลล์สมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำอาจถูกทำลายหรือเสื่อมเสียได้ ผู้ใช้กัญชาอาจมีปัญหาในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา หรือการระบุสิ่งสำคัญ ทำให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงาน 

การกระทบต่อพฤติกรรม 

การใช้กัญชาอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ผู้ใช้กัญชาอาจมีความเสี่ยงในการพังทลายทางสังคม การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เช่น การขับขี่รถยนต์ในสภาวะเมาสุรา การเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น  

สรุป 

สรุปแล้วเราพบว่ากัญชามีประโยชน์และโทษตามด้านต่าง ๆ ด้านประโยชน์ เราพบว่ากัญชามีศักยภาพในการลดอาการปวด ช่วยในการควบคุมอาการแพ้ ลดอาการลมชัก และมีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามการใช้กัญชาอย่างไม่ถูกต้องอาจเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่ร้ายแรง เช่น เสพติด การกระทบต่อการเรียนรู้ และการกระทบต่อพฤติกรรม เพราะฉะนั้นแล้วการใช้กัญชาควรใช้อย่างมีความระมัดระวัง และใช้เพื่อประโยชน์ของสุขภาพของผู้บริโภคสูงสุด 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *